Informácie

O nás

Firma Tommy Tech sa zaoberá výrobou foriem pre plastovú výrobu
a súčiastok všeobecného strojárstva

Naša História

Tommy Tech je nový obchodný názov pre strojársku časť firmy Ján Majtán-Černák. Tá vznikla v roku 1992 v Slovenskom priemyselnom meste, Myjava. Svoje meno dostala po svojom zakladateľovi, Jánovi Majtán-Černákovi.

Naša Vízia

Hlavnou víziou firmy Tommy Tech je využívať nadobudnuté poznatky a know-how našej firmy pre výrobu tých najkvalitnejších a najspoľahlivejších foriem pre Vás.