Hlavnou víziou firmy Tommy Tech je využívať nadobudnuté poznatky a know-how našej firmy pre výrobu tých najkvalitnejších a najspoľahlivejších foriem pre Vás.

Máme dlhoročné skúsenosti s procesom vstrekovnia plastov. Dokážeme zabezpečiť nielen návrh a výrobu formy, no aj jej samotné odskúšanie na našich vlastných strojoch.

To všetko pre to, aby sme Vám boli schopní ponúknuť tú najlepšiu kvalitu a ten najspoľahlivejší servis.

Pracujeme pre Vás.

Tommy Tech