Tommy Tech je nový obchodný názov pre strojársku časť firmy Ján Majtán-Černák. Tá vznikla v roku 1992 v Slovenskom priemyselnom meste, Myjava. Svoje meno dostala po svojom zakladateľovi, Jánovi Majtán-Černákovi.

Firma sa po vzniku rozdelila na dve časti. Jedna sa zaoberala výrobou plastových výrobkov aplikovaním vstrekolisovacej technológie. Využívala, a do dnes využíva, stroje rakúskej spoločnosti ENGEL. Druhá časť firmy, dnes nazývaná Tommy Tech, bola strojárska dielňa. V nej sa robili servisné práce pre formy do vstrekolisov a výroba súčiastok pre servis strojov. Popri tom sa dielňa využívala na výrobu súčiastok pre automobilový a všeobecný strojnícky priemysel. Naši zákazníci boli hlavne Nemecké, České a Slovenské firmy.

Postupom času dochádzalo k inováciam strojového parku. Do strojárskej časti boli nakúpené CNC technológie a firma nadobudla schopnosť vyrábať formy nielen pre vlastné vstrekolisy, ale aj možnosť produkovať pre vonkajších zákazníkov. Toto ďalej určovalo jej smer.

V súčastnosti firma pokračuje vo výrobe súčiastok pre všeobecný strojnícky priemysel, no za svoje hlavné zameranie považuje výrobu foriem pre vstrekolisové formy.